Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

IT4KT 2014 – Informačné technológie pre prenos znalostí

FEI TU Košice, 12. februára 2014


Logo

Organizačný a programový výbor konferencie


Organizačný výbor

Predseda:
prof. RNDr. Ján Plavka, CSc.
 
RNDr. Ján Buša, CSc.
Ivana Macková

Programový výbor

Predseda:
doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.
 
RNDr. Ján Buša, CSc.
prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
Ing. Marek Paralič, PhD.
prof. RNDr. Ján Plavka, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
Ing. Henrieta Telepovská, PhD.
Ing. Peter Václavík, PhD.

IT4KT 2014 Posledná úprava:
3. februára 2014