Popis kategórií:

ADE:
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADF:
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADM:
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
AED:
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AFC:
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFD:
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 

Referenciasort ascending Kategória

Havlice, Z., a kol.: Projekt IT4KT- Informačné technológie pre prenos znalostí, Najvýznamnejšie výsledky práce. Diseminačný workshop profesorov a docentov, FEI TU v Košiciach, Herľany, 4.-5. február 2013.

ostatné

Havlice, Z., Buša, J., Paralič, J., Paralič, M., Plavka, J., Porubän, J., Václavík, P.: Analýza vstupov systému IT4KT pre efektívny prenos znalostí z univerzitného výskumu do praxe využitím IT.In: Transfer. Roč. 4, č. 1 (2012), s. 11-13. - ISSN 1337-9747

ADF

Daňo, I.: 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10.3.2011, Bratislava. - Bratislava : Ekonóm, 2011 S. 1-5. - ISBN 978-80-225-3112-2

ostatné

Biňas, M., Paralič, M., Pietrikova, E.: From Karel the Robot through Sokoban to Skilled Programmers. Educational Technology & Society (ISSN 1436-4522) - odoslané na publikovanie

ADF

Veronika Petrušková, Zdeněk Havlice: Software prototyping using executable models. In: Electrical Engineering and Informatics 8 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2017 S. 379-385. - ISBN 978-80-553-3192-8

AED

Štefan Berežný: Laboratories for teaching of mathematical subjects. In: Acta Didactica Napocensia. Vol. 10, no. 1 (2017), p. 35-46. - ISSN 2065 - 1430 Spôsob prístupu: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/adn/article_10_1_3.pdf

ADE

Pages

Operacny program vyskum a vyvojASFEUEUFEITUKE