Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

IT4KT 2014 – Informačné technológie pre prenos znalostí

FEI TU Košice, 12. februára 2014


Logo

Informácie

Organizačný výbor IT4KT 2014
Kontakt: RNDr. Ján Buša, CSc.
Telefón:  (+421 55) 602 3251
Katedra matematiky a teoretickej informatiky,
FEI TU v Košiciach
Němcovej 32
04001 Košice
 
 
 

Posledná úprava:
3. februára 2014