Informačné technológie pre prenos znalostí

Efektívne didaktické postupy a prototyp systému pre prenos novozískaných poznatkov do praxe využívajúceho moderné znalosti IKT.
Systém pre podporu pedagogických procesov so zameraním na efektívnejšie využitie času študentov, pedagógov a výskumníkov pri prenose najnovších poznatkov vedy.

Viac o projekte
Operacny program vyskum a vyvojASFEUEUFEITUKE