Elektronické materiály k predmetom

Predmet Popis
Konštrukcia prekladačov

Tvorba vzdelávacieho modulu pre predmet Konštrukcia prekladačov.

Formálne špecifikácie systémov

Tvorba vzdelávacieho modulu pre skupinu predmetov Teoretickej informatiky 

Úvod do programovania sietí

Tvorba vzdelávacieho modulu pre predmet Úvod do programovania a sietí

Objektové programovanie

Tvorba vzdelávacieho modulu pre predmet Objektové programovanie 

Databázové systémy

Tvorba vzdelávacieho modulu pre predmet Databázové systémy

Matematika I

Tvorba vzdelávacieho modulu pre predmet Matematika I 

Num. mat.,pravdepodobnosť a štatistika

Tvorba vzdelávacieho modulu pre predmet  Numerická matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika

Grafy, algoritmy a ich zložitosť

Tvorba vzdelávacieho modulu pre predmet Grafy, algoritmy a ich zložitosť

Počítačové modelovanie

Tvorba vzdelávacieho modulu pre predmet Počítačové modelovanie

Logické systémy

Zabezpečenie modulov na realizáciu číslicových systémov na báze programovateľných obvodov

ZSWI

Tvorba vzdelávacieho modulu pre skupinu predmetov ZSI – TBIS I,II – TSWP I,II 

Elektronické materiály k doplnkovým predmetom

Predmet Popis
Základy softvérového inžinierstva

Vzdelávací modul pre predmet Základy softvérového inžinierstva.

Vývoj počítačových hier

Vzdelávací modul pre predmet Vývoj počítačových hier.

Vývoj aplikácií pre chytré zariadenia

Vzdelávací modul pre predmet Vývoj aplikácií pre chytré zariadenia.

Údajové štruktúry a algoritmy

Tvorba vzdelávacieho modulu pre predmet Údajové štruktúry a algoritmy

Technológie Java

Tvorba vzdelávacieho modulu pre predmet Technológie Java

Programovanie

Tvorba vzdelávacieho modulu pre predmet Programovanie

Modelovanie a generovanie softvérových architektúr

Tvorba vzdelávacieho modulu pre predmet Modelovanie a generovanie softvérových architektúr

Formálne jazyky a prekladače

Tvorba vzdelávacieho modulu pre predmet Formálne jazyky a prekladače

Operacny program vyskum a vyvojASFEUEUFEITUKE