LabIT4KT-1

Názov: Laboratórium počítačového modelovania

Umiestnenie: BN32, 612 a BN32, 618

Koordinátor:
RNDr. Štefan Berežný, PhD.
 

Viac informácií

LabIT4KT-2

Názov: Laboratórium numerickej matematiky

Umiestnenie: BN32, 701

Koordinátor:
RNDr. Štefan Berežný, PhD.
 

Viac informácií

LabIT4KT-3

Názov: Laboratórium počítačového inžinierstva

Umiestnenie:  KPI, Letná 9, B512

Koordinátori:
Ing. Henrieta Telepovská, PhD.
Ing. Antol Baláž, PhD.

Viac informácií
Operacny program vyskum a vyvojASFEUEUFEITUKE