BKPI

Prekladač BKPI je program napísaný v programovacom jazyku Java, ktorý umožňuje preklad špecifikácií programov v jazyku B-Metódy do jazykov Java a C#. Používa sa vo výučbe skupiny predmetov Teoretickej informatiky, konkrétne v predmete Formálne špecifikácie systémov (FŠS). Je súčasťou širšieho balíka programových produktov, ktorý prispieva k zlepšeniu transferu znalostí z oblasti vývoja formálne verifikovaného softvéru tým, že poskytuje emuláciu prostredia, kde sú systémy navrhované pomocou formálnych metód nasadzované a to prostriedkami počítačovej grafiky a simulátormi z oblasti železničnej dopravy.

Koordinátor: Ing. Štefan Korečko, PhD.

Materiály na stiahnutie TU.

Operacny program vyskum a vyvojASFEUEUFEITUKE