Kontrola programových zadaní

Prezentovaný systém umožňuje študentom ladiť a odovzdávať programátorské zadania a poskytuje bežnú funkcionalitu spočívajúcu v správe používateľov (administrátor, učitelia, študenti) a zadaní (evidencia znení zadaní, priradenie zadaní študentom), umožňuje študentom odovzdanie zdrojového textu zadania a finálnej dokumentácie. Systém každé zadanie automaticky spracuje – skompiluje a preložený program spustí v chránenom režime s vygenerovanými vstupnými dátami. Výsledky sa skontrolujú „vyhodnocovacím programom“. Protokol spracovania je poskytnutý študentovi. Systém podporuje kontrolu podobnosti zdrojových textov zadaní, nezávislú od jazyka.

Prezentácia

Koordinátor: doc. Ing. Ján Genči, CSc.

Materiály na stiahnutie TU.

Operacny program vyskum a vyvojASFEUEUFEITUKE