ProjMan

Komponent ProjMan je navrhnutý a implementovaný ako portál a e-služba v rámci projektu IT4KT a je určený na podporu prípravy tímových študentských projektov, na kontrolu, dohľad nad študentskými projektmi z časového hľadiska a ich priebežné hodnotenie. Je vhodný pre realizáciu riešení semestrálnych projektov a zadaní s podporou individuálneho plánovania. Podporuje vzájomnú komunikáciu študentov pracujúcich na spoločnom projekte. Dôraz je kladený na plánovanie priebehu vypracovania projektu z pohľadu preddefinovaného postupu pedagógom, ale aj s možnosťou návrhu či úprav plánu samotným tímom študentov.

Služba ProjMan

Koordinátor: doc. Ing. Zdeněk Havlice, PhD.

Materiály na stiahnutie TU.

Operacny program vyskum a vyvojASFEUEUFEITUKE