VizAlgo

VizAlgo je podporný nástroj pre skvalitnenie výučby algoritmov a údajových štruktúr formou vizualizácie. Medzi hlavné prednosti využitia vizualizácií patrí vyjadrenie konceptov vizuálnou formou, podpora praktických foriem vyučovania, zvýšenie pozornosti a zlepšenie komunikácie medzi vyučujúcim a študentmi. Interaktívne vizualizácie podporujú experimentovanie a objavovanie ideí s ohľadom na individuálne potreby študentov.

Prezentácia

Koordinátor: Ing. Slavomír Šimoňák, PhD.

Materiály na stiahnutie TU.

Operacny program vyskum a vyvojASFEUEUFEITUKE