E6 - Terminologický slovník

Terminologický slovník predstavuje špecializovaný softvérový nástroj, ktorý umožňuje podchytiť jednotlivé fázy životného cyklu tvorby terminologickej bázy určenej pre jednotlivé študijné predmety, od počiatočných fáz definovania termínu, cez fázu pripomienkovania, až po jeho plnú špecifikáciu a vytvorenie väzieb na iné odborné termíny. Používanie tejto služby je možné aj pri príprave študijných materiálov alebo pri samostatnom používaní definícií termínov encyklopedickým spôsobom.

Prezentácia

Terminologický slovník

Koordinátor: Ing. Branislav Madoš, PhD.

Materiály na stiahnutie TU.

Operacny program vyskum a vyvojASFEUEUFEITUKE