Špecifický cieľ 2

Návrh a implementácia prototypu poskytujúceho služby pre naplnenie didaktického postupu s dôrazom na efektívny prenos znalostí.

Aktivita 2.1 Návrh prototypu zariadenia poskytujúceho služby pre efektívny
prenos znalostí
Koordinátor: doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.

Aktivita 2.2: Implementácia prototypu zariadenia
Koordinátor: Ing Miroslav Biňas, PhD.

Operacny program vyskum a vyvojASFEUEUFEITUKE