E2 - Zber zadaní

Služba pre podporu procesu zberu zadaní, ktorej cieľom je zabezpečiť automatizáciu celého procesu. Služba je vlastne kompozíciou niekoľkých služieb, ktoré zabezpečujú dielčie časti celého procesu, akými sú:

  • zber zadaní prostredníctvom VCS systému git a webového rozhrania GitLab
  • kontrola štruktúry odovzdaného projektu
  • funkčná kontrola projektu (spúšťanie nástrojov pre statickú a dynamickú kontrolu)
  • webové rozhranie pre publikovanie výsledkov testov
  • kontrola originality pomocou externých služieb (JPlag a MOSS)

sumár výsledkov hodnotenia testu

Prezentácia

Návod na používanie služby Conductor (kontrola štruktúry balíčku/projektu)

Návod na používanie služby Gladiator (hodnotenie zadaní prostredníctvom testov)

používateľské rozhranie služby Aréna

webové rozhranie GitLab pre VCS Git

zdrojové kódy služieb platformy Aréna (po prihlásení do GitLab-u)

Koordinátor: Ing. Miroslav Biňas, PhD.

Materiály na stiahnutie.

Operacny program vyskum a vyvojASFEUEUFEITUKE