E3 - Testy

Služba pre podporu overovania znalostí študentov pomocou testov, v rámci ktorej bolo vytvorené:

  • rozšírenie pre LMS Moodle, ktoré prinieslo nové formy testovacích otázok (napr. dopĺňanie textu, priraďovanie odpovedí, označovanie v obrázku a výber možností v obrázku, usporiadanie odpovedí) spolu s nástrojom na prípravu otázok
  • rozšírenie pre LMS Moodle testujúce praktické znalosti študentov v oblasti databázových systémov, ktoré testuje študentské dopyty na reálnych údajoch
  • rozšírenie služby E1 integráciou jednoduchých kvízových otázok do materiálov
  • rozšírenie pre LMS Moodle na overovanie odpovedí študentov na otázky algoritmického typu z oblasti teórie automatov
  • experimentálna integrácia služby Gladiátor z platformy Aréna do procesu skúšky

Prezentácia

Návod pre používanie modulu na testovanie SQL dopytov

Návod pre používanie modulu na overovanie odpovedí študentov na otázky algoritmického typu z oblasti teórie automatov

Ukážky použitia kvízov v materiáloch predmetov Funkcionálne jazyky a programovanie, Matematika a Numerická matematika

Koordinátor: Ing. Miroslav Biňas, PhD.

Materiály na stiahnutie TU.

Operacny program vyskum a vyvojASFEUEUFEITUKE